تاریخ پنهان امپراتوری آمریکا؛ اقتصاددانان مزدور، مشتریان،  واقعیت فساد جهانی


The Secret History of the American Empire: The Truth About Economic Hit Men, Jackals, and How to Change the World

The Secret History of the American Empire: Economic Hit Men, Jackals & the Truth about Global Corruption


The Secret History of the American Empire: The Truth About Economic Hit Men, Jackals,
 and How to Change the World
The Secret History of the American Empire: Economic Hit Men, Jackals & the Truth about Global Corruption
by John Perkins
تاریخ پنهان
امپراتوری آمریکا؛ اقتصاددانان مزدور، مشتریان،  واقعیت فساد جهانی

تعداد صفحات، 384 صفحه
انتشار 2007- 5ژوئن  

نویسنده: جان پركینز
اهمیت این كتاب در این است که در واقع  آن دنباله ی کتاب  مشهور قبلی  این  مؤلف   تحت عنوان «اعترافات یک اقتصاددان جنایتکار»  است که برای  اولىن  بار اسرار دیگری  پیرامون اتفاقات وماجراهای پشت پرده   شركت های  بزرگ است که   امپراتوری آمریکا را   بوجود آورده است  او به استناد زمینه های اقتصادی  شگفت انگیز موجود دست به افشا گری زده  و نمونه های غیر قابل انکاراین واقعیت را در عراق، کنگو، تبت و بسیاری از مناطق دیگر جهان را جهت وضوح مطالب خود ذکر کرده است
و از چگونگی باج خواهی آمریکا از  رهبران جهان سوم  و بکارگیری مؤسسات اقتصادی بین المللی برای بی اعتبار کردن تصمیمات  انها پرده برمی دارد.
نمایشگاهها ی پرچین وچروک تثبیت می شوند؟ فساد بین المللی به اوج خود می رسد؟  در تقلب شرکت های بزرگ بین المللی  عملا امپراتوری آمریکا، پشت صحنه این نمایشگاهها قرار دارد. . در حال حاضر، در "راز تاریخ امپراتوری آمریکا،" پرکینز 
بر بررسی بحران جغرافیای سیاسی کنونی. بی ثباتی و نا هنجاری در نقاط داغ  سراسر جهان ،  با مصاحبه  وکمک مراقبین ،خبرنگاران و فعالان ، به بررسی بحران جغرافیای سیاسی کنونی. بی ثباتی هنجار تمرکز کرده است:
او می نویسد: روشن است که جهان ما  خطرناک شده  و ثبات آن دیگر پایدار نیست. چگونه به اینجا رسیدیم؟ چه کسی مسئول است ؟ چه کار باید انجام بدهیم و چه هزینه یباید پرداخت کرد ؟ و آنچه که  ما می توانیم  برای  تغییر  درهمه چیز  بنفع نسل های بعدی انجام بدهیم کدامند؟ پرداختن به این پرسش ها و جزئیات بیشتر، در تاریخچه راز پشت این وقایع در نتیجه ی اقدامات  امپراتوری آمریکا نهفته است،  و از جمله ی این اقدامات:
- انقلاب ها ی حال حاضر در آمریکای لاتین  و درسهای  از آن ها برای دموکراسی
- چگونه شرکت های بزرگ از شکست آمریکا  در ویتنام و عراق بهره مند شدند
- نقش اسرائیل  به عنوان  قلعه امریکا در خاورمیانه چیست؟
- عواقب غم انگیز از سقوط اقتصادی آسیا  و تاثیرصندوق بین المللی پول ؟
- اشتباهات ایالات متحده در تبت، کنگو، لبنان و ونزوئلا و...
-
هجوم شغال گونه (ماموران سیا) برای ترور رئیس جمهور های دموکراتیک
- ارتش ایالات متحده در عراق تا توسعه زیرساخت ها در اندونزی، از داوطلبان سپاه صلح در آفریقا تا ونزوئلا، ....
جهان در معرض یک توطئه از فساد همه جانبه است که بی ثباتی واحساسات ضد آمریکایی را در سراسر جهان دامن زده است.  اما هنوز روزنه امیدی برای بهبود شرایط هست
تهیه وترجمه: نجوای کنگان


نوشته شده در جمعه 18 تیر 1395 ساعت 05:28 ب.ظ | آخرین ویرایش در جمعه 18 تیر 1395 ساعت 05:30 ب.ظ